Yurtdışı Görevlendirmeleri Hakkında

17 Mart 2020 Salı

13 Mart 2020 tarih ve 21113 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısında belirtilen, "Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine” hükmü uyarınca Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin herhangi bir sebeple yurtdışına çıkış için onaylanan bütün izinleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.
 

Hızlı Erişim